ייעוץ לעו"ד ורו"ח - חוק איסור הלבנת הון

ייעוץ לעו"ד ורו"ח - חוק איסור הלבנת הון

החל מתאריך 02.09.2015 הוטלו על עורכי דין ורואי חשבון חובות חוקיות חדשות מכוח חוק איסור הלבנת הון. עובדה זאת גרמה לרעידת אדמה מסיבית בקרב עורכי הדין ורואי החשבון וחוסר הבנה, שקיים עד היום, לגבי משמעות החוק והדרכים ליישמו הלכה למעשה.

חלק מחוסר הבהירות נובע מפרסומים רבים בתקשורת לפיהם תוטל חובת דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון, כי נותני שירות עסקי צפויים לסנקציה פלילית בגין הפרות. הבולטת מכל הייתה השמועה כי נותני השירות העסקי ידרשו לשמש כ'משרד חקירות' של המדינה נגד לקוחותיהם.

בסופו של יום, המצב המשפטי כיום מחייב את נותן השירות העסקי בביצוע פעולות כדלקמן;

זיהוי הלקוח מתבצע באמצעות טופס 'הכר את הלקוח' בדומה לטופס הקיים בגופים פיננסיים.

הערכת סיכון מתבצעת בהתבסס על האמור בטופס 'הכר את הלקוח' וסבירות המידע שנמסר על ידי הלקוח, מאפייני הלקוח, סוג השירות העסקי המבוקש, מקור הכספים לשירות העסקי, וכן בדיקה האם הלקוח נמצא ברשימה או פרסום של הרשות לאיסור הלבנת הון, בהם פירוט של ארגוני ופעילי טרור מוכרזים.

חובת שמירה על מסמכים – החובה היא על שמירת 'טופס הכר את הלקוח' שמולא וכן כל מסמך ששימש לצורך זיהוי הלקוח. החובה לא קיימת לגבי מסמכים ששימשו לצורך הערכת הסיכון. חובת שמירת המסמכים היא למשך חמש שנים.

החובות קיימות רק מקום בו מבצע או מתבקש לבצע, עורך דין או רואה חשבון, 'שירות עסקי' במסגרת שירות מקצועי מטעמו עבור לקוח.

החוק מגדיר מהו אותו 'שירות עסקי' באופן מפורט, והוא מתמקד בעיקר בשירותים הנוגעים לענייני נדל"ן, קניה ומכירה של עסק, ניהול נכסים עבור לקוח, החזקת כספים ונאמנויות.יש להדגיש כי החוק מחייב עורכי דין ורואי חשבון להדריך ולפקח על מילוי החובות הקבועות בחוק על ידי עובדיהם.

הפיקוח על מילוי החובות הוטל על 'הממונה על נותני השירות העסקי' במשרד המשפטים, אשר הוקנו לו הסמכויות לבדיקה ובחינה של מילוי החובות על ידי נותני שירות עסקי. אי מילוי הוראות החוק עשוי לגרום להטלת סנקציות משמעותיות כגון הטלת עיצומים כספיים ופתיחה בהליכים משמעתיים נגד נותני שירות עסקי.

משרדנו מלווה ומייעץ לנותני שירות עסקי במתן חוות דעת מקצועית, הדרכה והטמעה לגבי הפעולות הנדרשות מנותני שירות עסקי במסגרת החוק.

או שלחו אלינו אימייל במיידי!

טל: 077-805-0087 | מייל: noam@shavitadv.co.il | כתובת: דרך ז'בוטינסקי 35, רמת גן, בניין התאומים 2


האמור באתר זה הינו מידע כללי וראשוני בלבד. כמו כן האמור אינו מובא בשום מקרה כייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי, ואין להסתמך עליו מבלי להיוועץ בעורך דין העוסק בתחום, וזאת בטרם ביצוע פעולה ו/או קבלת החלטה.
הדברים הכתובים באתר, נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות בחלוף הזמן.
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן