החלטות ופסקי דין

כתב האישום המקורי ייחס לנאשם ייבוא של קילו סם מסוג מתאקטינון וניסיון להחזקת הסם. לאחר הליך משא ומתן ארוך עם הפרקליטות שכלל הליך גישור בבית המשפט התקבלו טענותינו בדבר קשיים ראייתים משמעותיים ביותר. עבירת הייבוא נמחקה וכמות הסם הוגדרה "כלא ידועה". על הנאשם הוטל עונש מאסר של 15 חודשים הכולל הפעלת מאסר על תנאי בן 6 חודשים שהיה נגדו.

להחלטה >>

הכלל בעבירות סמים חמורות הוא כי רק במקרים נדירים וחריגים ישוחררו נאשמים לחלופת מעצר. במקרה זה, תיק של ייבוא קילו סם מסוג מתאקטינון וניסיון להחזקת הסם, הצלחנו על אף התנגדות הפרקליטות לשכנע את בית המשפט להורות על שחרור הנאשם למעצר באיזוק, למרות עבר רלוונטי בתחום עבירות הסמים ומאסר על תנאי שהיה תלוי ועומד נגדו.

להחלטה >>

מעצר שהחל בקול תרומה רמה והסתיים בשחרור כלל הנאשמים למעצר בית אף ללא איזוק אלקטרוני. כתב האישום ייחס לשמונה נאשמים תקיפה אכזרית של שוטר, לאור יום בטבורה של עיר, ללא כל סיבה. לאחר שלמדנו חומר הראיות באופן יסודי ואינטנסיבי תוך זמן קצר, טענו בבית המשפט כי העובדות המתוארות בכתב האישום ובתקשורת רחוקות מאוד מהמציאות. בית משפט השלום קיבל טענותינו לגבי חולשה בראיות והורה על שחרור הנאשמים אותם ייצגנו. ערר הפרקליטות לבית המשפט המחוזי נדחה.

להחלטה >>

רכב בשווי 150,000 ₪ נתפס במסגרת תיק סמים והמדינה ביקשה לחלטו. במסגרת בקשה לשחרור הרכב בתנאים שהגשנו לבית משפט, עמדנו על קיומם של פגמים וכשלים משפטיים רבים בהליך בו נקטה המדינה בתיק זה. לאחר שני דיונים בבית המשפט במסגרתם קיבל בית המשפט טענותינו המשפטיות, נאותה המדינה לקבל המלצת בית המשפט והסכימה על שחרור הרכב בתנאי הפקדת מזומן בסך 10% מערך הרכב בלבד!

להחלטה >>

מקרה נוסף וזהה לחלוטין למקרה – ביטול צו לטיפול מרפאתי כפוי במסגרת ערר לוועדה פסיכיאטרית מחוזית 1.
לקוח המשרד נמצא תחת צו לטיפול מרפאתי כפוי תקופה ארוכה. הפסיכיאטר המחוזי קיבל המלצת הרופא המטפל (מטעמו) וביקש להאריך הצו פעם נוספת. הוועדה המחוזית קיבלה טענותינו כי אין כל עילה והצדקה משפטית להאריך הטיפול הכפוי. הלקוח קיבל בחזרה את חירותו. חשוב לציין כי הלקוח פנה לוועדה המחוזית בבקשה דומה פנה למשרדנו אך הצו לא בוטל.
מה ההבדל אתם שואלים? גם במקרה דנן, לימוד מקיף של המקרה, מספר פגישות ארוכות עם הלקוח, כולם תוצאה של ניסיון מוכח ומקצועיות בתחום הובילו לתוצאה הרצויה.

להחלטה >>

לקוח המשרד נמצא תחת צו לטיפול מרפאתי כפוי תקופה ארוכה. הפסיכיאטר המחוזי קיבל המלצת הרופא המטפל (מטעמו) וביקש להאריך הצו פעם נוספת. הוועדה המחוזית קיבלה טענותינו כי אין כל עילה והצדקה משפטית להאריך הטיפול הכפוי. הלקוח קיבל בחזרה את חירותו. חשוב לציין כי הלקוח פנה לוועדה המחוזית בבקשה דומה פנה למשרדנו אך הצו לא בוטל. מה ההבדל אתם שואלים? ניסיון מוכח ומקצועיות בתחום.

להחלטה >>

מקרה לדוגמא המסביר מדוע אין להסכים "אוטומטית" להפקדת מזומן בגובה 30% מערך הרכב כתנאי לשחרורו.
שלושה כלי רכב יוקרתיים נתפסו לצורך חילוט במסגרת חקירה משטרתית. לאחר דין ודברים עם המדינה בהם הדגשנו הקשיים המשפטיים והראיתיים בתיק, הגענו להסכמה, ללא צורך בדיון, על שחרור כלי הרכב היוקרתיים בתנאי הפקדת מזומן בגובה 2.5% מערך הרכבים בלבד. בית המשפט נעתר לבקשה והורה על שחרור הרכבים בתנאים מקלים ביותר.

להחלטה >>

נגד הנאשם הוגש כתב אישום בגין ביצוע עבירת שוד. העבירה בוצעה בחלוף גשלושה חודשים בלבד מאז הרשעתו בעבירה זהה לחלוטין. חרף עבר פלילי רלוונטי ביותר ומאסר על תנאי, בית המשפט העליון מקבל את הערר, הופך את החלטת בית המשפט המחוזי ומורה על שחרור הנאשם לחלופת מעצר של איזוק אלקטרוני.

להחלטה >>

נגד לקוחות המשרד, זוג הורים נורמטיביים ומסורים נפתחה חקירה בחשד לביצוע עבירות אלימות נגד ילדיהם. התיק נסגר בעילה של חוסר ראיות. ההורים עמדו על כך שהתלונה כוזבת לחלוטין וסרבו להשלים עם עילת הסגירה אשר מכתימה את שמם. צילמנו ולמדנו את חומר החקירה. ערר הוגש לפרקליטות. ההורים צדקו והצדק נעשה. עילת הגניזה שונתה לחוסר אשמה.

להחלטה >>

המרכז לגביית קנסות הטיל עיקול על חשבון הקנטינה של לקוח משרדנו המרצה מאסר בגין אי תשלום פיצוי בהליך פלילי בסך 300,000 ₪. לאחר הליך משפטי מורכב וממושך וחרף התנגדות המדינה, בוטלה בהחלטת בית משפט תקדימית ריבית פיגורים בסך 200,000 ₪ והעיקול על חשבון הקנטינה הוסר.

להחלטה >>

או שלחו אלינו אימייל במיידי!


האמור באתר זה הינו מידע כללי וראשוני בלבד. כמו כן האמור אינו מובא בשום מקרה כייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי, ואין להסתמך עליו מבלי להיוועץ בעורך דין העוסק בתחום, וזאת בטרם ביצוע פעולה ו/או קבלת החלטה.
הדברים הכתובים באתר, נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות בחלוף הזמן.

© כל הזכויות שמורות לעו"ד נעם שביט – עורך דין פלילי

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן