ליווי בהליך קבלת רישיון לנותני שירותי מטבע ושירותים פיננסיים מוסדרים

רישיון לנותני שירותי מטבע ושירותים פיננסיים מוסדרים

עם כניסתו לתוקף של חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) בשנת 2016, נפל דבר בענף השירותים הפיננסיים בישראל. חוק זה שינה באופן דרמטי את הנדרש לצורך ניהול עסק של מתן שירותים פיננסיים (נותן שירות מטבע, הידוע בכינוי Change) וקבע משטר משפטי חדש ומורכב לאין שיעור מהמשטר הישן. החוק החדש קובע מעבר ממשטר רישום למשטר רישוי. האסדרה הישנה הנוגעת לעסקים למתן שירותים פיננסיים מצאה מקומה בחוק איסור הלבנת הון.

אם בעבר די היה בעמידה במספר תנאים טכניים, אשר כללו בעיקר הצגת מסמכים שונים לצורך קבלת 'תעודת רישום' להפעלת נש"מ (נותן שירות מטבע- Change), הרי שמעתה נדרש מהמבקש להפעיל נש"מ לעמוד בתנאים רבים ומשמעותיים, קל וחומר כאשר מדובר בתאגיד.

קבלת הרישיון, להבדיל מתעודת רישום, מותנית באישור רשות שוק ההון במשרד האוצר, אשר היא הרשות המנהלית הרלוונטית.

יודגש כי חוק זה חל הן על המבקשים לפתוח עסק חדש, והן על אלו שפעלו בעבר מכוח החוק הישן ועתה מבקשים להמשיך ולפעול בתחום. העמידה בתנאים החדשים של החוק מוגדרת בנהלי רשות שוק ההון ומחייבת בין היתר הוכחת מקור הון עצמי, העדר עבר פלילי, הצהרה בדבר נושאי משרה ובעלי השפעה, ועמידה בתנאי חוזר 'יושר ויושרה' של משרד האוצר.

שיקול הדעת של הרשות מנהלית רחב ביותר, והיא מוסמכת לדחות בקשה לקבלת רישיון אך ורק עקב העדר מסמכים רלוונטיים, מסירת מידע כוזב, או בהתבסס על מידע מודיעני משטרתי חסוי!

הניסיון הרב של משרדנו בתחום, מלמד כי הסתרת מידע, העברת מידע חלקי, 'עיגול פינות', וחוסר הבנה לגבי היכולות (המשמעותיות המאוד) של רשות שוק ההון בבחינת הבקשה, עלול להוביל לדחיית הבקשה לקבלת רישיון.

התערבות בשיקול דעת הרשות אינה דבר של מה בכך, ושינוי החלטה הדוחה בקשה לקבלת רישיון, הגם שאפשרית, אינו פשוט כלל ועיקר.

ליווי משפטי מקצועי ויסודי הוא הכרח של ממש לעסק המבקש לקבל עתה רישיון להפעלת נש"מ כבר בשלבים הראשונים של התהליך, ויש לראותו כחלק בלתי נפרד מהתהליך עצמו. בכך משרדנו מתמחה ובעל ניסיון עשיר בתחום זה על כל רבדיו.

או שלחו אלינו אימייל במיידי!

טל: 077-805-0087 | מייל: noam@shavitadv.co.il | כתובת: דרך ז'בוטינסקי 35, רמת גן, בניין התאומים 2


האמור באתר זה הינו מידע כללי וראשוני בלבד. כמו כן האמור אינו מובא בשום מקרה כייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי, ואין להסתמך עליו מבלי להיוועץ בעורך דין העוסק בתחום, וזאת בטרם ביצוע פעולה ו/או קבלת החלטה.
הדברים הכתובים באתר, נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות בחלוף הזמן.
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן