עיצומים כספיים

עיצומים כספיים

עיצום כספי הוא חיוב המוטל על המפר הוראות חוק החלות עליו במסגרת רגולטורית מחייבת. את העיצום הכספי ניתן להטיל על יחיד ועל תאגיד כאחד, ואין בהטלתו כדי למנוע מעבר לנקיטת הליכים פליליים כנגד המפר, במקרים בהם הדבר נדרש.

ההליך הוא מנהלי, ויתרונותיו לרשות המנהלית באות לידי ביטוי ביעילות, זריזות, חסכון במשאבים ומידתיות בין המעשה לבין העונש.

הטלת העיצום הכספי שונה מהטלת סנקציה פלילית, בכך שהיא לא מלווה בקלון החברתי, הכרוך בהרשעה בפלילים, ולא גוררת אחריה רישום פלילי.

העיצום הכספי יכול לנוע בשיעורים שבין עשרות אלפי שקלים לבין מאות ואף מיליוני שקלים במקרים מסוימים – בהתאם לחומרת ההפרה, תדירותה, שכיחותה ונסיבותיה. גביית עיצום כספי שלא שולם במועד ולאחר שמוצו הליכי ההשגה הקבועים בחוק, מתבצעת לפי פקודת המיסים (גבייה) ועלולה לגרור חיוב נוסף בהפרשי ריבית והצמדה והוצאות גבייה.

לצד הליך העיצום הכספי, לעיתים ניתן להסתפק או להמיר העיצום המבוקש בהתראה או בהתחייבות אותה יש לראות כמעין 'עיצום כספי על תנאי'.

קיימת חשיבות רבה לייצוג משפטי מקצועי במסגרת הליך הטלת עיצומים כספיים, כבר בשלב המקדמי של הגשת טיעונים בכתב לבעל הסמכות המנהלית, אשר הודיע על כוונתו להטיל על המפר עיצום כספי. ייתכנו מקרים בהם בנוסף לטיעון בכתב, ניתן יהיה להתייצב בפני בעל הסמכות ולטעון באופן פרונטלי נגד הטלת העיצומים. בעוד שלא מוטלת על הרשויות חובה לתת זכות טיעון בעל פה, הניסיון מלמד כי טיעון בדרך זו יעיל משמעותית מאשר טיעון בכתב בלבד, ויש לעמוד על כך ככל הניתן.

לעיתים הליך העיצום הכספי לא מסתכם בהליך בפני בעל הסמכות המנהלית ונדרשת עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי (בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים) או ערעור לבית משפט השלום, לפי העניין ובהתאם לקבוע בחוק הרלוונטי. ייעוץ וליווי משפטי כבר בתחילת ההליך הראשוני בפני בעל הסמכות המנהלית מונע טעויות ומחדלים, שקשה מאוד לתקן בהמשך ומייתר הליכים נוספים שעשויים לגרום להוצאות ועלויות נוספות.

משרדנו מטפל בכלל ההליכים הנדרשים במסגרת הטלת עיצומים כספיים, ובין היתר עיצומים המוטלים על ידי משרד האוצר על נותני שירותים פיננסיים (Change), עיצומים המוטלים על ידי הרשות לניירות ערך על הגופים המפוקחים על ידה, לרבות מנהלי תיקים וחברי בורסה אשר אינם עומדים בחובות המוטלות עליהם לפי חוק איסור הלבנת הון, עיצומים המוטלים על עורכי דין ורואי חשבון במסגרת היותם נותני שירות עסקי, ועיצומים המוטלים על ידי הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן על עסקים שונים.

או שלחו אלינו אימייל במיידי!

טל: 077-805-0087 | מייל: noam@shavitadv.co.il | כתובת: דרך ז'בוטינסקי 35, רמת גן, בניין התאומים 2


האמור באתר זה הינו מידע כללי וראשוני בלבד. כמו כן האמור אינו מובא בשום מקרה כייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי, ואין להסתמך עליו מבלי להיוועץ בעורך דין העוסק בתחום, וזאת בטרם ביצוע פעולה ו/או קבלת החלטה.
הדברים הכתובים באתר, נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות בחלוף הזמן.
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן